Diễn đàn quản trị » Thảo luận chung

Kiểm chứng kế hoạch kinh doanh khả thi

  • Moderator
  • 2 posts
  February 6, 2021 11:54 AM +07

  Làm thế nào để kiểm chứng tính khả thi của bản kế hoạch kinh doanh hàng năm do Team kinh doanh trình cho Ban giám đốc?

  - Có phải tham khảo số quá khứ

  - Có phải tham khảo số trung bình ngành

  - Hay dựa vào khả năng thuyết trình bảo vệ số liệu của trưởng phòng kinh doanh

  - Hay cách nào khác?

 • March 10, 2021 11:03 AM +07

  Tính khả thi của bất cứ một kế hoạch hay dự án nào được hình dung như một hình vuông có 4 cạnh bằng nhau (mức độ quan trọng như nhau): THỜI GIAN - TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ - CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC

   

  Chứng minh tính khả thi của bản kế hoạch kinh doanh hàng năm do Team kinh doanh trình cho BGĐ bằng cách đo lường:

  1. Thời gian hoàn thành

  - Kế hoạch từng tháng của tổng số tháng trong kế hoạch. Nếu một kế hoạch được đưa ra để thực hiện trong 12 tháng thì mỗi tháng đều phải có kế hoạch riêng biệt, thậm chí chi tiết đến từng tuần

  - Tính mùa vụ trong kinh doanh phải được đề cập

  - Nếu doanh nghiệp nào theo trường phái "kế hoạch hoàn hảo",  nên hoạch định kế hoạch 12 tháng nhưng hoàn thành trong 11 tháng, để 1 tháng dự phòng rủi ro

  2. Tài chính

  - Chi phí bán hàng (chi phí lương thưởng cho bộ phận bán hàng; chi phí truyền thông - quảng cáo - tiếp thị; chi phí khác) theo từng mức doanh thu kế hoạch nằm trong cơ cấu chi phí của Công ty, tham chiếu trên bản Mô hình tài chính đã được hoạch định

  - Đạt được mục tiêu lợi nhuận, tham chiếu trên Mô hình tài chính

  3. Nhân sự

  - Nhân sự được bố trí đủ về số lượng, chất lượng để thực hiện theo đúng kế hoạch kinh doanh

  - Có kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới, đào tạo và nâng cấp nhân sự cũ

  4. Chất lượng công việc ***

  Số liệu trong kế hoạch kinh doanh là số liệu ĐỒNG BỘ, được lập ra dựa trên:

  • Sản lượng bán và cơ cấu sản phẩm phải có tham vấn kế hoạch mua hàng của các khách hàng chủ chốt (chiếm trên 80% sản lượng bán). Sản lượng có thể ký kết trong Thỏa thuận tiền đề (trao đổi, thống nhất và cam kết trước sản lượng giữa bên bán và bên mua)
  • Với Công ty sản xuất, sản lượng bán phải tham vấn kế hoạch sản xuất. Kế hoạch kinh doanh không được chênh lệch nhiều so với kế hoạch sản xuất (biên độ +- <10% là lý tưởng)
  • Việc tăng quy mô kinh doanh; kế hoạch doanh thu; kế hoạch giải ngân chi phí bán hàng định kỳ hoặc theo các gói chi phí lớn, phải tham vấn kế hoạch dòng tiền toàn Công ty của bộ phận Tài chính kế toán

  Kế hoạch hành động của bộ phận kinh doanh KHẢ THI, dựa trên việc:

  • Phân rã mục tiêu bán hàng cho đội ngũ nhân sự bán một cách hợp lý. Bằng thực tế chứng minh được mục tiêu công việc giao xuống cho nhân sự bán hàng là phù hợp năng lực, tính chất công việc. Khi từng mục tiêu nhỏ khả thi thì kế hoạch lớn sẽ khả thi. 

   

   

   

 • March 10, 2021 11:05 AM +07

  Đây là phần giải đáp của thầy Vũ Long cho câu hỏi trên trong buổi sinh hoạt CLB Doanh nhân Giamdoc.net ngày 9/1/2021:

  2 căn cứ để kiểm chứng khả thi của kế hoạch kinh doanh (chia thành 5 yếu tố chi tiết):

  - So sánh với giới hạn và năng lực

  • (1) Định mức chi phí
  • (2) Mục tiêu lợi nhuận
  • (3) Sản lượng trong khả năng phục vụ

  - Bất kể chỉ tiêu nào (4) có thể chỉ ra số liệu và KPI chi tiết cho từng nhân viên; (5) có thể lập thành kế hoạch hành động trong quỹ thời gian

  BSC à OKR à KPI nhân viên à Action (hoạch định được bước sau là kiểm chứng tính khả thi của bước trước)